Sebelum anda mengisi borang…

  1. Pastikan program anda menepati syarat yang ditetapkan.
  2. Borang boleh diisi mengunakan Bahasa Melayu atau Inggeris. Walau bagaimanapun, kami mengalakkan anda mengutamakan Bahasa Kebangsaan.
  3. Anda tidak diwajibkan untuk menggunakan bahasa persuratan rasmi di dalam keterangan program, (tetapi lebih baik jika mengunakannya).
  4. Penggunaan tatabahasa yang kurang sesuai seperti short form dan penulisan tidak mencerminkan professionalisme adalah dilarang sama sekali.
  5. Pastikan anda menyemak maklumat yang sebelum menghantar. Kami menganggap maklumat yang diberi adalah betul, dan tidak akan membuat sebarang perubahan kecuali diminta.
  6. Anda boleh merujuk contoh cara mengisi borang: