Jabatan Pembangunan Mahasiswa

Pengenalan Jabatan Pembangunan Mahasiswa

Penghubung utama di antara pelajar dan pihak Hal Ehwal Akademik UiTM dan pejabat TNC HEA. Membantu penganjuran kempen serta program berbentuk akademik dan ilmiah.

Nurul Syuhadah binti Norhasini
Fakulti Kejuruteraan Awam
Luqman bin Zulkarnain
Fakulti Pergigian
 

Agen penghubung di antara pelajar dan pihak ACIS UiTM. Memperjelas peranan dan sumbangan yang boleh diberikan kepada pelajar dan pelajar kepada pihak UiTM dari sudut pembangunan dan kerohanian. Menyampaikan info berkaitan kerohanian dan pembangunan insan kepada mahasiswa dan mahasiswi di kampus Menjalinkan perhubungan dengan persatuan Islam dalaman universiti.

Nor Fasharah Fatin binti Mat Isa
Fakulti Perakaunan
Mohamad Amin bin Ahmad
Fakulti Sains Gunaan

Merancang dan menyelaraskan segala aktiviti pelajar yang berkaitan dengan sukan dan rekreasi sama ada di dalam atau di luar kampus.

Muhammad Arif bin Mohd Amir
Fakulti Pendidikan
 
Afiqah binti Aten
 
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal

Merancang dan menyelaraskan segala aktiviti pelajar yang berkaitan dengan kebudayaan dan kesenian sama ada di dalam atau di luar kampus.

Mohd Azrul bin Zakaria
Fakulti Muzik
Nur Syafiqah binti Abd Mutalib
Fakulti Farmasi

Mewujudkan usaha sama antara MPP dan Unit Kerjaya dan Kaunseling (UKK) dalam program-program yang berkaitan dan mengemas kini dan memperbaharui segala maklumat yang berkaitan dengan kerjaya terutamanya bagi memberikan ruang dan peluang kepada para pelajar dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidang mereka.

Nasihah binti Md Jalal Fahmey
Fakulti Senibina Perancangan dan Ukur
Muhammad Hafiz bin Ahmad Shaharuddin
Fakulti Perubatan